Col·leccions

Portada

Educació en valors i emocions

De la teoria a la pràctica

Editorial: Associació de Mestres Rosa Sensat
Referència: 501277   ISBN: 9788494381379
Autors: Eric Donald Manzano
Col·lecció: Dossiers Rosa Sensat, 77
Pàgines: 190
Pes: 600 gr.
Any: 2016

Si pensem en un grup d’estudiants de primària i ens preguntem com deuen haver
après a sumar, podem suposar que, probablement, han treballat els conceptes i han indagat en els procediments, cosa que, en la pràctica, els haurà portat a desenvolupar la capacitat d’operar cada vegada de manera més eficaç.
Si ens preguntem, en canvi, “Saben resoldre conflictes de manera efectiva?”, “Quins valors coneixen i porten a la pràctica?”, “Tenen desenvolupades competències emocionals?”, aquí segurament les respostes ja no serien tan clares...
L’educació emocional i l’educació en valors respon a una necessitat educativa que ajuda tant a crear un bon clima dins del grup com a aprendre a conviure en societat de manera constructiva i conscient de les pròpies capacitats i actituds.
En aquest llibre es presenten quaranta-sis activitats i dinàmiques per treballar emocions i valors amb infants, adolescents i joves i s’hi inclouen els fonaments pedagògics que les justifiquen. Les activitats i dinàmiques han estat curosament seleccionades perquè puguin ser dutes a terme en con textos tant d’educació formal com no formal. El programa és de caràcter flexible i permet escollir i
trobar les activitats i dinàmiques que es considerin més adequades als objectius proposats i dur-les a la pràctica en la mesura i en l’ordre que es considerin més oportuns.
L’educació emocional i l’educació en valors són més que bones paraules i es poden treballar de manera efectiva: aquí es presenten eines per fer-ho possible.

Preu: 22,00 €