Notícies

I cursos presencials de català

Els cursos del nivell D pretenen aprofundir en els coneixements de la normativa lingüística i treballar la llengua general per poder-se comunicar, oralment i per escrit, amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en les que requereixen un ús més formal de la llengua. L'objectiu dels quatre cursos del nivell D és capacitar l'alumnat per a la prova oficial que convoca la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al Curs d'aprofundiment de la llengua catalana: Qüestions controvertides de morfosintaxi, s'adreça a persones que es dediquin o es vulguin dedicar a l'ensenyament, correcció i/o traducció, i en general a tothom que vulgui aprofundir en l'estudi de la llengua, especialment en les qüestions controvertides de morfologia i sintaxi.

I el Taller de correcció fonètica i millora de l'ús de l'expressió oral per a la preparació per a la prova de la DGPL de la Generalitat de Catalunya del nivell C i D, s'adreça a persones que vulguin millorar la correcció fonètica i aconseguir més fluïdesa oral. Està especialment indicat per a persones que no tenen el català com a primera llengua i que es dediquin o es vulguin dedicar a la docència o que hagin de parlar en públic.

Els professors dels cursos són Carme Font Pallarès, Pilar Sanmartí Roset i Sergi Cercós Vilademunt, tots tres llicenciats en filologia catalana per la Universitat de Barcelona, i M. Àngels Payró Farré, llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Més informació aquí.